251503200_4656282217766049_7053516170290344150_n

ヤマセミ,オオタケカメラ,會津秘密基地