250403519_390333332784266_2124313655932106666_n

ヤマセミ,オオタケカメラ,會津秘密基地