251905206_289807136343171_893693565084731901_n

ヤマセミ,オオタケカメラ,會津秘密基地