252524911_440029391077696_7122774429579895533_n

ヤマセミ,オオタケカメラ,會津秘密基地